Rejestracja – X Bieg Niepodległości – Bieg Rodzinny – Włoszczowa 2022

Formularz zgłoszeń do X Bieg Niepodległości – Bieg Rodzinny – Włoszczowa 2022

Opłatę startową 15 PLN należy uiścić przelewem na numer konta organizatora:

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
77 85250002 0000 0010 6500 0001

Lokalna Grupa Działania
„Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
Tytuł przelewu: „Opłata startowa X Bieg Niepodległości za ……………….” w miejsce kropek należy wpisać imię, nazwisko zawodnika i rok urodzenia oraz rodzaj biegu (Bieg Rodzinny 2 km)