VI Bieg Niepodległości Włoszczowa 2017

Rejestracja – VI Powiatowy Bieg Niepodległości – Włoszczowa 2017

Formularz zgłoszeń do VI Powiatowy Bieg Niepodległości – Włoszczowa 2017

Zgłoszenia już tylko w dniu zawodów w biurze zawodów

Opłata startowa w kwocie 10 zł od osoby płatna na konto organizatora:

Lokalna Grupa Działania
„Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
77 8525 0002 0000 0010 6500 0001

Tytuł przelewu:
„Opłata startowa VI Powiatowy Bieg Niepodległości za ……………….”
w miejsce kropek należy wpisać imię, nazwisko zawodnika i rok urodzenia