Rejestracja – IX Bieg Niepodległości – Włoszczowa 2020

BIEG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Opłata startowa w kwocie 15 zł od osoby płatna na konto organizatora:

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
77 85250002 0000 0010 6500 0001

Lokalna Grupa Działania
„Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa

Tytuł przelewu: „Opłata startowa IX Bieg Niepodległości za ……………….” w miejsce kropek należy wpisać imię, nazwisko zawodnika i datę urodzenia oraz rodzaj biegu (Bieg Rodzinny 2km/ Bieg Główny 10 km)