Rejestracja – VII Powiatowy Bieg Niepodległości – Włoszczowa 2018

Formularz zgłoszeń do VII Powiatowy Bieg Niepodległości – Włoszczowa 2018

Opłata startowa w kwocie 10 zł od osoby płatna na konto organizatora:

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
77 85250002 0000 0010 6500 0001

Lokalna Grupa Działania
„Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa

Tytuł przelewu:
„Opłata startowa VII Powiatowy Bieg Niepodległości za ……………….”
w miejsce kropek należy wpisać imię, nazwisko zawodnika i rok urodzenia